banneri

 

tolstjakovo

Teoksissani olen usein havainnut yhdistyvän elementtejä
omista elämän kokemuksistani. Maalauksissani ja veistok-
sissani menneisyys - syntymä, lapsuuden
elämä maaseudulla, sekä nykyinen - urbaani elämä,
tuntuvat kohtaavan toisensa.


Olen viime vuosina käyttänyt puuta teosteni lähtökohtana.
Puu on minulle rakkain käyttämistäni materiaaleista. Puu
on lämmin, inhimillinen ja se tuntuu istuvan hyvin suomalai-
seen luonteeseen. Puu vihjailee menneistä ajoista ja muis-
tuttaa tulevaisuudesta. Puun materiaalissa näkyy niin his-
toria kuin jatkuvuuskin, elämän kiertokulku.


Suomessa puun veistämiseen suhtaudutaan perinteisesti
tietyllä arvokkuudella. Asiasta käytävät keskustelut ovat
tavallisesti olleet vakavahenkisiä. Puuta pidetään pyhänä,
lähes ikonina, eikä sen arvoa sopisi miten tahansa loukata.
Itse olen aina miettinyt onko oikeutettua ylentää puuta näin
ylevään ja kunnioitettuun asemaan. Puu on kyllä hieno
materiaali, kaunis ja helposti työstettävissä, mutta mieles-
täni se on kumminkin materiaali monen muun joukossa.
Teoksissani on huomioitava niiden kolmiulotteisuus, voluu-
mi. En osaa tarkalleen sanoa ovatko teokseni maalauksia
vaiko veistoksia, maalattuja veistoksia, välimuotoja, vai
mitä ne ovat? Kumminkin töissäni on usein kysymys tilasta,
työskentelen tietoisesti kolmiulotteisuuteen pyrkien koska
mielestäni todellinen maailma ei ole illuusio, vaan se on
käsin kosketeltava. Työskentelyssäni on olennaista tilan ja
massan kommunikointi. Tilan ja teosten virittyminen toisiin- 
sa on minulle niin tärkeä ja olennainen asia, että näyttelyn
ripustus saa usein tärkeän roolin.

Teoksissani väri edustaa urbaania elämää. Olen aina koke-
nut värin olevan vahvaa energiaa. Värien vaikutus elämäs-
sämme on paljon enemmän kuin uskommekaan. Ympäris-
tössämme jokapuolelta esiintunkäva informaatiotulva on
valtava. Värit ja erilaiset väriyhdistelmät synnyttävät meis-
sä erilaisia mielikuvia. Elämme värien keskuudessa ja värit
vaikuttanat meihin, halusimme tai emme. Taiteessani ki-
neettisyys on näytellyt aina merkittävää osaa. Minua on
aina viehättänyt kineettisissä ilmiöissä sen aiheuttama sa-
laperäinen hetkellisyyden tuntu. Eräänlaisessa energises-
sä rajatilassa oleminen. Hetkessä jossa juuri jotakin on
tapahtumaisillaan. Hetkessä jossa juuri jotakin on alkamas-
sa tai loppumassa.