hiljaisiaaania

Hiljaisia ääniä – Silent voices
1998
Wood and colour
200cm x 90cm x 15cm
Tuirankartanon palvelukeskus, vainajien huone, Oulu
Health Center of Tuirankartano, Deceased's room, Oulu, Finland